MENGHIPNOTIS ANAK SESUAI PERINTAH NABI Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam fitroh muslim. Beragama Islam. Bertauhid. Beriman kepada A...

MENGHIPNOTIS ANAK SESUAI PERINTAH NABI

MENGHIPNOTIS ANAK SESUAI PERINTAH NABI

Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam fitroh muslim. Beragama Islam. Bertauhid. Beriman kepada Allah. Bahkan sebelum lahir, dia telah mengadakan MoU dengan Tuhannya. "Alastu Birobbikum. Qooluu Bala Syahidna". Janji mulia dari cikal bakal manusia untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

Ketika anak terlagur ke bumi, maka disanalah peran hipnotis orang tua kepada anaknya. Peran orang tua untuk mensugesti anaknya. Mendidik, membimbing, membina, mengarahkan dan mengajar anak agar tetap dalam futroh keimanan dan keislaman.

" Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitroh (Islam). Maka bapak ibunyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nashrani atau Majusi".

Keluarnya fitroh anak dari fitroh penciptaan, keimanan dan keislaman sangat tergantung dari peran orang tuanya. Termasuk faktor lingkungan sangat berperan serta.

"Ar Rijalu 'Ala Diini Kholiilihi. Wa Mayyukhoolil. Setiap anak tergantung Din (akhlak) temannya, maka perhatikanlah dengan siapa anak kita berteman".

Teman sangat mempengaruhi. Namun peran orang tua tetap yang utama. Waayyukhoolil. Perhatikanlah. Lihatlah. Pilihlah teman2 terbaik buat kebaikan akhlak fan fitroh keislaman dan keimanan anak2 kita. Perintah menghipnosis anak secara tidak langsung.

0 komentar: